Home
Officers
History
Past Presidents
Newsletters
Awards
Bylaws
Join CAFS
Job Postings
 

 

1975 - 1976
Bor S. Luh
1976 - 1977
Stephen S. Chang
1977 - 1978
Joseph J. Jen
1978 - 1979
Lun S. Wei
1979 - 1980
David H. E. Chou
1980 - 1981
Santa H. C. Lin
1981 - 1982
Sherman S. Lin
1982 - 1984
Antony H. Chen
1984 - 1986
George C. Chu
1986 - 1987
Peter J. Wan
1987 - 1988
Yun C. Jao
1988 - 1989
Cathy Y. W. Ang
1989 - 1990
Danial Fung
1990 - 1991
Yao-Wen Huang
1991 - 1992
Tung-Ching Lee
1992 - 1993
Sam K. C. Chang
1993 - 1994
Grace Shen Lo
1994 - 1995
Yong Hang
1995 - 1996
Romeo Leu
1996 - 1997
Jit F. Ang
1997 - 1998
Yen-Con Hung
1998 - 1999
Sam L. Wang
1999 - 2000
Rei-Young Amos Wu
2000 - 2001
Peggy Hsieh
2001 - 2002
Kenneth Yee
2002 - 2003
Fu-Hung Hsieh
2003 - 2004
Kenny Chuang
2004 - 2005
Steve Pao
2005 - 2006
James Moy
2006 - 2007
Martin Lo
2007 - 2008
Hongda Chen
2008 - 2009
Hong Zhuang
2009 - 2010
Fur-Chi, Chen
2010 - 2011
Albert Hong
2011 - 2012
Yi-Cheng Su
2012 - 2013
Howard Zhang
2013 - 2014
Guangwei Huang
2014 - 2015
Yuguang Luo
2015 - 2016
Vivian Wu
2016 - 2017
Zhongli Pan
2017 - 2018
Jason Wan
2018 - 2019
Fanbin Kong
2019 - 2020
Yao (Olive) Li
2020 - 2021
Andy Hwang