Home
Officers
History
Past Presidents
Newsletters
Awards
Bylaws
Join CAFS
Job Postings
 

 
[Officers]
President  
Cathy Liu
President-elect  
Qinchun Rao
Past President  
Lihan Huang
Executive Committee Director  
Juming Tang 
Executive Committee Director  
Ying Wu
Executive Committee Director  
Li Zuo
Secretary  
Xingyi Jiang
Newsletter Editor  
Qing Jin
Treasurer  
Haiqiang (Harry) Wang
Membership Directory Editor  
Xiaolei Shi 

[Committee Chairs]

Award  
Vivian Wu, Olive Li (member), Jason Wan (member)
By-law  
Fanbin Kong
Public Relations  
Jason Wan, Zachary Zheng (co-chair)
Conference & Workshop  
Sean Liu
Membership Director  
Jun Yang
Mentoring Program  
Shelly Xu, Jun Yang (member)
Nomination  
Lihan Huang , Cathy Liu (member), Qinchun Rao (member)
Website  
Boce Zhang
Student  
Zhenjiao Du, Juan Gao (co-chair)